СЪТРУДНИЧЕСТВО

В резултат на дългогодишен опит и познания в областта дистрибуцията на медицинско оборудване на румънския пазар, DTL Medical в своя портфейл от дейности специфични сложни проекти за рехабилитация и ново многофункционално оборудване предоставено като дарение от държавни или частни болници и клиники. Повечето от тези проекти се основават на фондовете на Европейския съюз, което представлява чудесна възможност за румънския медицински сектор, за да се повиши ефективността и да предложи на своите пациенти имат достъп до най-новите медицински технологии.

DTL Medical е вашият доверен партньор, той ви предлага всички неговите човешки, технически и финансови ресурси за започване, провеждане и приключване с успех на такива важни проекти.